Tilmeldinger til områdekonkurrencer


Information til afdelingens ansvarlige tilmeldingsperson.

 

Tilmelding af hunde til områdets konkurrencer foregår ved at indsende en liste skrevet i word til områdeledelsen, med oplysninger på de hunde og hundeførere som skal deltage, samt en liste over de dommere og figuranter man tilbyder at stille til rådighed for konkurrencen.

 

Tilmeldingsfrist:

3 uger før konkurrencen.

Pris pr. hund:

150,- DKK

Samlet beløb indbetales til områdekassereren samtidig med tilmeldingen, så den er kassereren ihænde i god tid inden konkurrencedagen.
Husk at angive afdelingsnavn, antal hunde, konkurrencenavn og totalbeløb på indbetalingen.

Oplysninger der skal indsendes på hver hund:

- Afdeling

- Hundeførernavn,

- Stamtavlenavn på hund,

- Kåringsnummer,

- Race,

- Køn

Dommere & figuranter:

Sammen med tilmeldingen angives hvor mange dommere og figuranter som afdelingen tilbyder at stille med.
Angiv navn på dommer/figurant, samt hvilke øvelser dommeren/figuranten er uddannet i.

 

 


<< Tilbage