Patruljehundeoprykning


Den 29. april blev der afholdt oprykningskonkurrence for patruljehunde.

 

13 hundeførere og hunde var tilmeldt til konkurrencen, dog med et enkelt afbud.


<< Tilbage