Instruktørmøde den 16. juni.


Lørdag den 16. juni inviterer områdeinstruktørerne, Eva Pedersen, Mikael Wolf, Preben Sahl og Klaus Buddig, områdets nuværende og kommende instruktører til møde i Københavns afdelings klubhus. Alle, der fungerer som træningshjælpere,  lydighedsinstruktører, har kårings- eller andre hold eller er bidefigurenter inviteres. På mødet vil områdeinstruktørerne fortælle, hvad de har lært på AU.s kursus på Kildegården og åbne en debat om, hvordan instruktørarbejdet bedst tilrettelægges fremadrettet.
Nærmere om mødet via afdelingsformænd, og på denne side.


<< Tilbage