Referat områdebestyrelsesmøde 26.2.2014


Område bestyrelsesmøde onsdag d. 26. februar 2014.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.

2. Tilføjelse / ændringer til dagsorden.

3. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Valg af områdekasserer.

5. Øvrige valg til områdekassen.

6. Meddelelser fra områdelederne.

6a. Instruktørkurser.

6b. Hjemmeside.

7. Ordinært områdemøde 2014 – valg af områdeleder, -repræsentant, -suppleant.

8. Kåringer 2013.

9. Figurantuddannelse øvelse 11, orientering

10. Oprykningskonkurrencerne 2014.

11. Repræsentantskabsmødet 1. marts 2014.

12. Områdemesterskaberne / 3-3-3- konkurrencen 2014.

13. Fordeling af udtagelseskonkurrencerne 2014.

a) Patruljeklasse/r (forventet antal deltagere): afdeling/er, tilrettelægger/e.

b) Kriminalklasse: afdeling, tilrettelægger.

c) Vinderklasse, afdeling, tilrettelægger.

14. Overdommere til udtagelseskonkurrencerne: p-kl.: 2, k-kl.: 2, v-kl.: 1.

15. U-2 2014, afdeling, tilrettelægger, overdommer.

16. Dato for næste områdebestyrelsesmøde.

Helsingør afdeling og sek. 1 var ikke repræsenteret.

ad. 1.

Referat fra sidste møde blev godkendt.

ad 2.

Der blev tilføjet 2 punkter – Instruktørkurser som pkt. 6a og hjemmeside som pkt. 6b.

ad. 3.

Anette Fejsø gennemgik det reviderede regnskab, og det så godt at der ikke var spørgsmål. Regnskabet viste et overskud på ca. 11.000 kr.

ad. 4.

Områdekassereren er på valg hvert andet år i de ulige år, så her var ikke valg.

ad. 5.

Som reviser suppleant blev Torben B. Jensen Fr. Værk valgt.

ad. 6.

Område 6 er af hovedforeningen blevet anmodet om at udarbejde oplæg til udtagelses konkurrencerne 2014, og Torben Nielsen fra Skovbo har lovet at stå for dette.

ad. 6a.

Her er noget i gang idet Søren Bjeverskov er i færd med at indkalde områdeinstruktørerne til et kursus på Kildegården, hvorefter områdeinstruktørerne vil tage fat i lokalafdelingerne.

ad. 6b.

Opdatering af områdets hjemmeside er endnu ikke helt i orden, men det problem med at komme ind på den skulle være tæt på at være løst. Karin fra Fr. Værk vil igen forsøge at opdatere de resultater som endnu mangler. Vi er stadig ikke gode nok til at overholde tilmeldingsfristerne til områdekonkurrencerne. DET SKAL GØRES BEDRE!!!!!

ad. 7.

Det ordinære områdemøde vil blive i år afviklet i Birkerød. Keld Andersen mindede om, at han stopper som områdeleder, og at det er nødvendigt at finde en afløser.

ad. 8.

28 hunde er i 2013 fremstillet til kåring. 20 har bestået, hvilket betyder at vor dumpeprocent har været: 28,6%. Dette resultat betyder, at vi på landsplan er placeret i midten.

ad. 9.

Fuzzi Mohr fortsætter som øvelse 11 figurant uddanner, og der kommer indkaldelse til nye figuranter i maj måned.

ad. 10.

Til U1 og opryknings konkurrencerne SKAL tilmeldingsfristerne overholdes 3 uger.

ad. 11.

Keld Andersen gennemgik de forslag der er indkommet til repræsentantskabsmødet, hvorefter vi enedes om, hvorledes område 6 stillede sig til de enkelte forslag.

Der var forslag fra kåringsmændene om at ændre kåringsprogrammet til, at der kun skal være et anråb ved de to stop, og dermed ligne konkurrenceprogrammet. Område 6 ville stemme for.

Der var forslag om, at tæver i løbetid skal holdes for sig i konkurrencer, så de ikke generer hanhundene. Forslaget ligner vor måde at takle problemet på, så det kunne vi kun tilslutte os.

Der var forslag fra hovedkasseren om fordeling af de midler vi får ind fra bladet Politihunden.

ad. 12.

Kører som de foregående 2 år med opfyldning via enkeltstartere.

Del 1.: Fr. Værk

Del 2.: Taastrup

Finalen: Helsingør

ad. 13.

Patruljeklassen – her kan der komme ca. 30 hunde, hvilket betyder at konkurrencen skal deles i 2.

Fr. Værk og Skovbo tager konkurrencen.

Kriminalklassen - her kan der komme ca. 18 hunde, hvilket betyder at konkurrencen skal deles i 2.

Taastrup og Helsingør tager konkurrencen.

Vinderklassen- her kan der komme ca. 12 - 15 hunde.

Skovbo tager konkurrencen.

ad. 14.

Overdommere til område 5 for udtagelseskonkurrencerne 2014.

Patruljeklassen: Keld Andersen Skovbo

Patruljeklassen:

Kriminalklassen:

Kriminalklassen: Bjørn Høyer Skovbo

Vinderklassen:

ad. 15.

U2 tages af Birkerød og København.

ad. 16.

Næste områdebestyrelsesmøde d. 17. september 2014 kl. 19.00

Bjørn Høyer

 


<< Tilbage