Indkaldelse til ordinært områdemøde 5. marts 2015 kl. 19.00


Ordinært områdemøde afholdes torsdag den 5. marts 2015 kl. 1900 i

Glassalen, Birkerød Idrætscenter, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød..

Dagsorden er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmeudvalg
  3. Områdelederen aflægger beretning
  4. Valg af områdekasserer (2 år) - Anette Fejsø genopstiller
  5. Valg af områdekasserersuppleant (1 år)  - Torben B. Jensen genopstiller
  6. Valg af revisor (1 år) - Tine Mebel genopstiller
  7. Valg af områderepræsentant (2 år) - Lone Pridal genopstiller ikke
  8. Valg af områdesuppleant (1 år) - Arne Aabach genopstiller
  9. Eventuelt

Husk at dette er et møde for ALLE medlemmer i område 6 og at alle har stemmeret.

 

Med venlig hilsen

Eva Pedersen

områdeleder

 

Laila Nanfred, Taastrup PH,  stiller op som områderepræsentant. Laila blev bakket op til områdebestyrelsesmødet den 26.02.15.


<< Tilbage