VED TILMELDINGER
Info vedr. arbejdsgang ved tilmeldinger til konkurrencer
Læs mere...
Login Form

Referat områdebestyrelsesmøde 27.02.2013

Område bestyrelsesmøde onsdag d. 27. februar 2013.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.

2. Tilføjelse / ændringer til dagsorden.

3. Områdekassereren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Valg ad områdekasserer.

5. Øvrige valg til områdekassen.

6. Meddelelser fra områdelederne.

7. Ordinært områdemøde 2013 – valg af områderepræsentant, -suppleant.

8. Kåringer 2012.

9. Seminaret i Sandbjerg.

10. Figurantuddannelse øvelse 11, samt emner hertil.

11. Oprykningskonkurrencer 2013, tilmeldingsfrist.

12. Områdets hjemmeside. Opdateringer samt indlæg til blad.

13. Repræsentantskabsmødet 2. marts 2013.

14. Områdemesterskaberne 3-3-konkurrencen 2013.

15. Fordeling af udtagelseskonkurrencerne2013.

a) Patrulje klasse (forventet antal deltagere): afdeling/er, tilrettelægger/e.

b) Kriminal klasse: afdeling, tilrettelægger.

c) Vinder klasse: afdeling, tilrettelægger.

16. Overdommere udtagelseskonkurrencerne, p-kl.: 2, k.-kl.: 2, v-kl.: 1.

17. U-2 2013, afdeling, tilrettelægger, overdommer.

18. Dato for næste områdebestyrelsesmøde.

Alle foreninger repræsenteret.

ad. 1.

Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

ad 2.

Ingen ændring af dagsorden.

ad. 3.

Anette Fejsø gennemgik regnskabet som udviste et overskud på kr.: 9.801,- Regnskabet blev godkendt.

Tine Mebel fra Tåstrup foreslog, at refusion til forplejning ved officielle konkurrencer blev hævet fra 50 til 75 kr. pr. hjælper. Anette Fejsø protesterede som en sand kasserer, men kunne godt se fornuften, så forslaget blev vedtaget.

ad. 4.

Annette Fejsø blev genvalgt som kasserer.

ad. 5.

Valgt kasserersuppleant blev Bjørn Høyer (genvalg)

Mette Lindegaard meddelte, at sek. 1 ikke kan pege på nogen, hvorfor det blev besluttet at vi fremover kun har 1 revisor, og her faldt valget på Tine Mebel (genvalg).

ad. 6.

Mette Lindegaard havde ingen bemærkninger.

Keld Andersen mente, at når en aktivitet er vedtaget på et områdebestyrelsesmøde, bør den ikke kunne aflyses af en enkelt afdeling. Frank Hannibal gav Keld ret, og fortalte at han havde oplevet det som en lokal begivenhed, hvor tilmeldinger udeblev.

ad. 7.

Der er ordinært områdemøde onsdag d. 6. marts. Her er valg af områderepræsentant og suppleant. Keld Andersen bad afdelingerne finde emner, der vil overtage områdelederjobbet næste år.

ad. 8.

Der blev i 2012 fremstillet 32 hunde til kåring, og 18 bestod – det giver for område 6 en dumpeprocent på 43,7 %.

I hele landet blev der fremstillet 151 hunde og 55 dumpede – det giver en dumpeprocent på 36,4 %.

ad. 9.

Seminar i Sandbjerg er i år aflyst grundet manglende tilmeldinger.

ad. 10.

Emner til øvelse 11 figuranter, tilmeldes til Keld Andersen.

ad. 11.

Det blev vedtaget, at tilmeldingsfristen til oprykningskonkurrencerne d. 20. og 21. april er d. 8.april.

Til kriminaloprykningen i Fr. Værk forventes ca. 5 til 7 deltagere og

til patrulje oprykningen i Skovbo forventes ca. 16 til 19 deltagere.

ad.12.

Afdelingsrepræsentanterne bør være bedre til at skrive på områdets hjemmeside. Karin Hansen fra Fr. Værk tilbød at opdatere resultater.

ad.13.

Der er kommet en del forslag til repræsentantskabsmødet, de blev diskuteret og område 6’s indstilling blev vedtaget.

ad.14.

Konkurrencerne om områdemesterskabet vil blive afviklet som sidste år. Foreningerne tilmelder antal hunde i de forskellige klasser, og har man flere hunde tilmeldes de i rækkefølge til områdelederen, som herefter fylder konkurrencerne op, så der er 21 hunde i hver ”semifinale”. Tilmelding skal ske så hurtigt som muligt.

Helsingør afholder finalen.

ad.15.

Udtagelseskonkurrencerne blev fordelt som følger:

Patrulje 1: Tåstrup tilrettelægger:

Patrulje 2: Birkerød tilrettelægger:

Kriminal: Fr. Værk tilrettelægger: Jan Lindgaard

Vinder: Skovbo tilrettelægger: Finn Benny Andersen

ad.16.

Overdommere til udtagelseskonkurrencerne i område 5:

Skovbo: Severin Finderup (patrulje)

Skovbo: Mogens Fruergaard

For de tre sidste vil Keld Andersen blive kontaktet af Tåstrup og Roskilde.

ad.17.

U2 vil blive afviklet d. 3. november i Tåstrup med… som tilrettelægger og Mette Lindegaard som overdommer.

ad.18.

Næste områdebestyrelsesmøde d. 17. september kl. 19.00

Bjørn Høyer