VED TILMELDINGER
Info vedr. arbejdsgang ved tilmeldinger til konkurrencer
Læs mere...
Login Form

Referat fra Områdebestyrelsesmøde 13-09-2012

Område bestyrelsesmøde onsdag d. 13. september 2012.


 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra seneste møde.

2. Tilføjelse / ændringer til dagsorden.

3. Meddelelser fra områdelederne.

4. Udtagelseskonkurrencerne 2012.

5. DM 2012 herunder indkøb af præmier.

6. Kåringer 2012.

7. Status på instruktøruddannelsen.

8. Dommermøde 2013.

9. Afvikling af områdemesterskabet m. semifinaler 2013

a. Hvordan

b. Hvor

c. Datoer

d. Finale med sektion 1.

10. Oprykningskonkurrencer 2013.

a. Patruljeklassen (forventet antal deltagere): afdelinger, tilrettelæggere

b. Kriminalklassen: afdeling, tilrettelægger.

11. Overdommere oprykningskonkurrencerne, p-kl.: 2, k.-kl.: 2,

12. U1 2013: Dato, afdeling, tilrettelægger, overdommer.

13. Foreningens blade og hjemmesider med seneste HB forslag / oplæg.

14. Dato for ordinært områdemøde.

15. Dato for næste områdebestyrelsesmøde.

Alle foreninger minus Roskilde var repræsenteret.

ad. 1.

Referat fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.

ad 2.

Ingen tilføjelser til dagsorden.

ad. 3.

Mette Lindegaard var meget ked af den ringe interesse der i år har været fra sektion 1’s side. Det har været næsten umuligt at rekruttere nye i denne periode, hvor alt indenfor politiet står i nedskæringernes tegn, og hvor der er rygter om, at hundeførerne skal reduceres med 15 %. Mette håber at interessen vender til det bedre, når fremtiden for hundeførerne er afklaret.

ad. 4.

Der var mange gode resultater i område 6, og hele 11 deltagere til DM. En stor tak til de foreninger der stod for udtagelserne Birkerød der arrangerede kriminalklassen, og Tåstrup der stod for både Patrulje- og vinderklassen. Endnu en gang blev det slået fast, at vi alle ønsker at hjælpe den arrangerende klub med arealer, således at alle deltagende få så ens baner som overhovedet muligt.

Det blev diskuteret, hvorledes områdets afdelinger ser på, at der fyldes op til DM, når en af sektionerne ikke kan stille ”fuldt hold”, og indstillingen var helt klar: Det skal vi ikke.

ad. 5.

Der var enighed om at området giver 3 pokaler til DM – 1 til hver klasse. – Sten opfordrede bestyrelserne til at få flere af de enkelte foreningers medlemmer til at deltage i DM som gæster, da tilslutningen er vigende.

ad. 6.

Indtil nu har der kun været fremstillet 17 hunde til kåring, heraf har 11 bestået (2 bestod i andet forsøg og 1 i tredje). Det er meget få, og det er en meget høj dumpeprocent. Dog meldte en del af afdelingerne at der kommer en del kåringer her i efteråret.

ad. 7.

Man er i gang med at kombinere teori og praksis og man forventer, at der vil komme et udspil i løbet af efteråret.

ad. 8.

Birkerød vil som i 2012 afvikle dommermødet. Forplejning vil koste 50 kr. pr. deltager, og området vil betale differencen. Mødet vil blive afholdt d. 2. februar kl. 09.00.

ad. 9.

Områdemesterskabet afvikles som i 2012 med 2 semifinaler og 1 finale.

Første semifinale d. 10. marts i Fr. Værk.

Anden semifinale d. 24. marts i Tåstrup.

Finale d. 14. april i Helsingør med Erling Jensen som tilrettelægger.

ad. 10.

Kriminalklassen oprykning d. 20. april 2013 i Fr. Værk med Linda Rasmussen som tilrettelægger.

Patruljeklassen oprykning d. 21. april 2013 i Skovbo med Sten Holst-Christensen som tilrettelægger.

Bliver det nødvendigt med 2 konkurrencer er Tåstrup ”stand by”

ad. 11.

Overdommere til område 5:

Kriminalklassen: Jens Andreasen Skovbo

KA.

Patruljeklassen: Mette Lindegaard

KA

ad.12.

U1 afvikles i Skovbo d. 7. april med Bjørn Høyer som tilrettelægger og Erling Jensen Helsingør som overdommer.

ad.13.

Keld Andersen gav en orientering om hovedbestyrelsens overvejelser vedr. bladets fremtid, og henviste til HB referat i Politihunden.

ad.14.

Ordinært områdemøde d. 6. marts 2013 kl. 19.00

ad.15.

Næste områdebestyrelsesmøde d. 27. februar 2013 kl. 19.00

Information.

Træningskursus for ukårede i område 6:

d. 21. oktober i Skovbo – koordinator Finn Benny Andersen

d. 2. december i Tåstrup – koordinator Frank Hannibal

Der kan bestilles mad – pris: 50 kr. pr. person

Bjørn Høyer