VED TILMELDINGER
Info vedr. arbejdsgang ved tilmeldinger til konkurrencer
Læs mere...
Login Form

Tilmeldinger til områdekonkurrencer

Information til afdelingens ansvarlige tilmeldingsperson.

 

Tilmelding af hunde til områdets konkurrencer foregår ved at indsende en liste skrevet i word til områdeledelsen, med oplysninger på de hunde og hundeførere som skal deltage, samt en liste over de dommere og figuranter man tilbyder at stille til rådighed for konkurrencen.

 

Tilmeldingsfrist:

3 uger før konkurrencen.

Pris pr. hund:

150,- DKK

Samlet beløb indbetales til områdekassereren samtidig med tilmeldingen, så den er kassereren ihænde i god tid inden konkurrencedagen.
Husk at angive afdelingsnavn, antal hunde, konkurrencenavn og totalbeløb på indbetalingen.

Oplysninger der skal indsendes på hver hund:

- Afdeling

- Hundeførernavn,

- Stamtavlenavn på hund,

- Kåringsnummer,

- Race,

- Køn

Dommere & figuranter:

Sammen med tilmeldingen angives hvor mange dommere og figuranter som afdelingen tilbyder at stille med.
Angiv navn på dommer/figurant, samt hvilke øvelser dommeren/figuranten er uddannet i.